DROGI UŻYTKOWNIKU!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta,
 realizacja Twoich zamówień,
 marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam,
 przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
 umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

 dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
 brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc do momentu, w którym:

 przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony lub
 cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 dostępu do Twoich danych osobowych,
 ich sprostowania,
 usunięcia lub
 ograniczenia przetwarzania,
 żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie
uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów,
 jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
 nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 usunąć pliki cookies,
 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 statystycznych,
 marketingowych,
 udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 Firefox
 Chrome
 Safari
 Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 Podmiot realizujący dostawę towarów
 Dostawca płatności
 Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 Dostawca oprogramowania ERP
 Podmiot prowadzący punkt odbioru paczek
 Podmiot zapewniający system mailingowy
 Podmiot zapewniający usługi marketingowe
 Podmiot zapewniający obsługę zamówień, w tym zwrotów i reklamacji
 Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 Portale społecznościowe
 Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:

kontakt@korkolapy.pl